Hopp til hovedinnhold

Familie: Falkefamilien (Falconidae)

Når kommer våren?
22.04.2024
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Innlandet)
21.04.2024 Ankomst tårnfalk
Fugler ved foringsplassen
12.04.2024
Marie Dale
Folkvangveien 14 B (Frogn, Akershus)
Vandrefalk (2)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Per Herman Firing
Fjærholmveien 31 (Færder, Vestfold)
Skjære (6)
Fiskemåke (3)
Sidensvans (3)
Svartbak (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Spettmeis (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråsisik (35)
Stokkand (22)
Dompap (14)
Gråmåke (14)
Kjøttmeis (12)
Havørn (7)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Markmus (5)
Sangsvane (5)
Blåmeis (4)
Stær (3)
Gråhegre (2)
Gråspurv (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Lirype (2)
Orrfugl (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Dvergfalk (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Mink (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2024
Bjørn Kristensen
Yttersida 1414 (Hadsel, Nordland)
Gråspurv (12)
Kråke (12)
Kjøttmeis (11)
Grønnfink (8)
Skjære (7)
Bokfink (6)
Polarsisik (6)
Sangsvane (6)
Bjørkefink (4)
Granmeis (4)
Gråsisik (4)
Stokkand (3)
Svarttrost (3)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Marianne Westberg
Bregneveien (Oslo)
Gråspurv (13)
Blåmeis (8)
Bjørkefink (6)
Dompap (6)
Kjernebiter (6)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (5)
Grønnfink (5)
Pilfink (5)
Svarttrost (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Stillits (1)
Trekryper (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2024
Elin Abelvik Høstmark
Stubøvegen 257 (Molde, Møre og Romsdal)
Dompap (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Spettmeis (2)
Dvergfalk (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
Lisbeth johansen
Josefvatn (Balsfjord, Troms)
Polarsisik (22)
Dompap (12)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Gråspurv (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Dvergfalk (1)
Ekorn (1)
Hare (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Randi Blix Sivertsen
Melandsgata 12, Fuglenes (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Grønnfink (6)
Kråke (6)
Sidensvans (4)
Kjøttmeis (2)
Dvergfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Randi Blix Sivertsen
Melandsgata 12, Fuglenes (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Gråspurv (7)
Skjære (7)
Grønnfink (6)
Kråke (6)
Kjøttmeis (2)
Dvergfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Helge Bue
Øvre Harsvika 45 (Åfjord, Trøndelag)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (2)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Kirsten Solberg
Motellveien 26 (Færder, Vestfold)
Grønnfink (10)
Dompap (4)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Dvergfalk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Sidsel Brenengen
Røyse (Hole, Buskerud)
Pilfink (24)
Kråke (7)
Blåmeis (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Dvergfalk (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Helen Wanggaard
Liavegen/Nordre Oppdalen /Hadeland (Lunner, Akershus)
Gråsisik (22)
Dompap (11)
Pilfink (9)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (5)
Granmeis (4)
Gulspurv (4)
Skjære (3)
Stillits (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Espen Eriksen
Russelvdalen ved Kokelv (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
Grønnfink (11)
Polarsisik (11)
Dompap (7)
Dvergfalk (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Kråke (1)
Lappmeis (1)
Skjære (1)
1 - 15 av 396 siste»»