Art: Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)

Når kommer våren?
07.06.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.06.2020 Blomstring skvallerkål
02.06.2020 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
01.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.06.2020 Sang for første gang trepiplerke
01.06.2020 Ankomst trepiplerke
01.06.2020 Blomstring tepperot
01.06.2020 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2020 Sang for første gang enkeltbekkasin
 
Når kommer våren?
22.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2020 Blomstring skogstjerne
20.05.2020 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
11.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
04.06.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
03.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
01.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring hanekam
01.06.2019 Blomstring grøftesoleie
01.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2019 Blomstring lodnegrasslekta
 
Når kommer våren?
29.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.05.2019 Blomstring småsyre
29.05.2019 Blomstring skvallerkål
29.05.2019 Blomstring rødkløver
29.05.2019 Blomstring krypsoleie
29.05.2019 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
04.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2018 Blomstring skrubbær
04.06.2018 Blomstring kystmaure
04.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
03.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
02.06.2018 Første observasjon svartkjølsnegl
02.06.2018 Voksenstadiet svartkjølsnegl
03.06.2018 Blomstring rødkløver
03.06.2018 Blomstring ryllik
03.06.2018 Blomstring prestekrage
03.06.2018 Blomstring hvitkløver
03.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
28.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.05.2018 Blomstring tettegras
26.05.2018 Blomstring skogfredløs
28.05.2018 Blomstring rødkløver
28.05.2018 Blomstring myrtistel
25.05.2018 Blomstring maiblom
27.05.2018 Blomstring legeveronika
26.05.2018 Blomstring kystmaure
28.05.2018 Blomstring korsved
27.05.2018 Blomstring hårsveve
27.05.2018 Blomstring hvitkløver
28.05.2018 Blomstring grasstjerneblom
26.05.2018 Blomstring aurikkelsveve
26.05.2018 Blomstring karveslekta
 
Når kommer våren?
18.06.2017
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
18.06.2017 Blomstring vivendel
18.06.2017 Blomstring småmarimjelle
18.06.2017 Blomstring skogsalat
18.06.2017 Blomstring rundbelg
18.06.2017 Blomstring nattfiol
18.06.2017 Blomstring legeveronika
18.06.2017 Blomstring krattmjølke
18.06.2017 Blomstring kratthumleblom
18.06.2017 Blomstring korsved
18.06.2017 Blomstring gulflatbelg
18.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
18.06.2017 Blomstring fuglevikke
18.06.2017 Blomstring roseslekta
 
Når kommer våren?
15.06.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
15.06.2017 Blomstring hvitkløver
15.06.2017 Blomstring gulflatbelg
15.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
15.06.2017 Blomstring fuglevikke
15.06.2017 Blomstring bringebær
15.06.2017 Blomstring bjørnebærslekta
 
Når kommer våren?
15.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.06.2017 Blomstring småsmelle
08.06.2017 Blomstring sanikel
12.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
01.06.2017
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
31.05.2017 Blomstring grasstjerneblom
31.05.2017 Blomstring geitskjegg
 
Når kommer våren?
07.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.06.2016 Blomstring bjørnebær
07.06.2016 Blomstring byhøymol
07.06.2016 Blomstring engsmelle
05.06.2016 Blomstring grasstjerneblom
07.06.2016 Blomstring hanekam
07.06.2016 Voksenstadiet hvit sankthansmåler
07.06.2016 Blomstring korsved
07.06.2016 Blomstring krushøymol
07.06.2016 Blomstring linnea
07.06.2016 Blomstring teiebær
07.06.2016 Blomstring roseslekta
1-15 av 43 siste»»