Slekt: Garrulus

Fugler ved foringsplassen
09.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (70)
Bokfink (8)
Kjøttmeis (8)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
08.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (100)
Bokfink (15)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Nøtteskrike (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Spettmeis (3)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
07.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (200)
Kjøttmeis (4)
Bokfink (3)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Svartmeis (3)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
09.10.2020
Katrine Thomassen
Skarsvegen 65 (Alver, Vestland)
Bjørkefink (15)
Bokfink (8)
Kjøttmeis (8)
Gråspurv (7)
Løvmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Spettmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Grønnfink (2)
Stillits (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
06.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (300)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
05.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (15)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
04.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (10)
Kjøttmeis (10)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.10.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (4)
Bjørkefink (3)
Dompap (3)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Fugler ved foringsplassen
07.09.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnfink (28)
Bjørkefink (21)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (9)
Dompap (7)
Bokfink (4)
Nøtteskrike (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (12)
Grønnfink (12)
Grønnsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Bokfink (10)
Dompap (7)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (10)
Bjørkefink (9)
Grønnsisik (8)
Bokfink (7)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Skjære (3)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstjert (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (12)
Dompap (7)
Grønnsisik (6)
Bokfink (4)
Skjære (4)
Bjørkefink (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
10.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (10)
Bokfink (3)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.07.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (12)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Nøtteskrike (6)
Ekorn (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (3)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Blåmeis (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.06.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Dompap (7)
Grønnsisik (6)
Nøtteskrike (6)
Bjørkefink (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Rødstjert (1)
««første 16-30 av 17730 siste»»