Familie: Finkefamilien (Fringillidae)

Fugler i bymiljø
14.09.2004
Sonans Privatgymnas AS/Avd Bergen
Bergen sentrum (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Kråke (Corvus cornix)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Når kommer våren?
23.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
14.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst ringdue
23.05.1997 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
08.04.2004 Ankomst ringdue
14.04.2004 Ankomst linerle
23.05.2004 Ankomst låvesvale
02.04.2004 Ankomst jernspurv
10.04.2004 Ankomst grågås
11.04.2004 Ankomst rødstrupe
14.04.2004 Ankomst trane
15.04.2004 Ankomst rødvingetrost
17.04.1989 Ankomst ringtrost
17.04.2004 Ankomst måltrost
22.04.2004 Ankomst heilo
23.04.2004 Ankomst bjørkefink
24.04.2004 Ankomst heipiplerke
09.05.2004 Ankomst buskskvett
10.05.2004 Ankomst kjernebiter
10.05.2004 Ankomst løvsanger
15.05.2004 Ankomst gulerle
19.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2004 Ankomst møller
24.05.2004 Ankomst steinskvett
24.05.2004 Ankomst rødstjert
25.05.2004 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
22.06.2004
Kari Tutanrud
Skog (Ringerike, Viken)
09.04.2004 Ankomst linerle
07.05.2004 Ankomst låvesvale
26.03.2004 Ankomst bokfink
18.05.2004 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
22.06.2004
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
09.05.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
14.04.2004 Ankomst linerle
19.05.2004 Bladsprett (musøre) osp
13.05.2004 Bladsprett (musøre) rogn
23.05.2004 Blomstring hegg
27.03.2004 Blomstring vårpengeurt
31.03.2004 Blomstring hestehov
25.05.2004 Ankomst gjøk
23.03.2004 Ankomst svarttrost
17.04.2004 Ankomst gråtrost
19.03.2004 Ankomst stær
02.04.2004 Ankomst bokfink
28.05.2004 Ankomst seilerfamilien
13.05.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
Når kommer våren?
17.06.2004
Framnes Kristne vidaregåande skule
Norheimsund (Kvam, Vestland)
13.04.2004 Ankomst linerle
01.05.2004 Ankomst låvesvale
28.04.2004 Ankomst bokfink
09.04.2004 Ankomst jernspurv
01.05.2004 Ankomst løvsanger
02.05.2004 Ankomst munk
01.05.2004 Ankomst rødstilk
16.03.2004 Ankomst stær
02.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.03.2004 Ankomst tjeld
12.03.2004 Ankomst vipe
20.05.2004 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
16.06.2004
Erik Poppe
Dæhli (Bærum, Viken)
28.03.2004 Ankomst bokfink
Fugleliv langs kyst og vatn
11.06.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråsisik (Carduelis flammea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bydue (Columba livia domestica)
Ringdue (Columba palumbus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kattugle (Strix aluco)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.06.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kattugle (Strix aluco)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
03.05.2004
Marte S. Espelien
Jonsvatnet (Trondheim, Trøndelag)
21.04.2004 Ankomst linerle
29.03.2004 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
03.05.2004
Finn Fagertun
Muruvik (Malvik, Trøndelag)
20.04.2004 Ankomst linerle
06.04.2004 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
27.04.2004
Straumen skole
Fra Lenangsstraumen til Russelv (Lyngen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
25.04.2004 Ankomst linerle
18.03.2004 Ankomst tjeld
25.04.2004 Ankomst gråtrost
13.04.2004 Ankomst stær
02.04.2004 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
27.04.2004
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
05.04.2004 Ankomst bokfink
22.04.2004 Blomstring maigull
22.04.2004 Blomstring hvitveis
Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
25.04.2004
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
24.04.2004 Ankomst bjørkefink
25.04.2004 Ankomst måltrost
Fugleliv langs kyst og vatn
21.04.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Granmeis (Poecile montanus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 97 576 - 97 585 av 97 585