Familie: Finkefamilien (Fringillidae)

Fugler ved foringsplassen
27.08.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (12)
Spettmeis (5)
Dompap (4)
Granmeis (3)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.08.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (31)
Grønnsisik (8)
Kjøttmeis (7)
Dompap (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
13.08.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (23)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Flaggspett (3)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.07.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (13)
Kjøttmeis (5)
Ekorn (4)
Bokfink (3)
Flaggspett (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Grønnspett (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
19.07.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (11)
Bokfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Dompap (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
15.07.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (16)
Grønnsisik (15)
Bokfink (5)
Kjøttmeis (5)
Dompap (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Hønsehauk (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
07.07.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (18)
Grønnfink (11)
Bokfink (4)
Dompap (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Grønnspett (1)
Jernspurv (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.06.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (13)
Grønnsisik (8)
Dompap (3)
Flaggspett (3)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
17.06.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (6)
Granmeis (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
10.06.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (10)
Dompap (7)
Grønnsisik (6)
Ekorn (4)
Flaggspett (3)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.06.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnfink (6)
Dompap (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.05.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
21.05.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (11)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Grønnspett (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Ekorn (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
14.05.2022
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (10)
Grønnfink (7)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Måltrost (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
15.09.2022
Lars Eriksrud
Knuts vei 72 (Nesodden, Viken)
Pilfink (22)
Spettmeis (13)
Blåmeis (12)
Grønnfink (11)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Bjørkefink (6)
Ekorn (2)
Ringdue (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
1 - 15 av 97 585 siste»»