Hopp til hovedinnhold

Familie: Måkefamilien (Laridae)

Når kommer våren?
12.06.2024
Kristian Moen
Fuglenes Hammerfest (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
11.06.2024 Ankomst makrellterne
11.06.2024 Ankomst rødnebbterne
 
Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.06.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Ringdue (4)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Sildemåke (1)
 
Når kommer våren?
24.05.2024
Grethe Nicolaysen
Søndre (Hadsel, Nordland)
22.05.2024 Ankomst rødnebbterne
 
Når kommer våren?
23.05.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.05.2024 Ankomst rødnebbterne
 
Når kommer våren?
22.05.2024
Bård Johan Olsen
Straumfjord (Steigen, Nordland)
20.05.2024 Ankomst gjøk
22.05.2024 Ankomst makrellterne
 
Fenologi på Nordkalotten
22.05.2024
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
22.05.2024 Første observasjon rødnebbterne
 
Når kommer våren?
22.05.2024
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
21.05.2024 Blomstring bekkeblom
21.05.2024 Ankomst dverglo
21.05.2024 Sang for første gang dverglo
21.05.2024 Ankomst makrellterne
21.05.2024 Sang for første gang makrellterne
21.05.2024 Blomstring rød jonsokblom
21.05.2024 Voksenstadiet øyenstikkere
Når kommer våren?
14.05.2024
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.05.2024 Blomstring alperips
12.05.2024 Blomstring bekkeblom
11.05.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
13.05.2024 Blomstring markjordbær
13.05.2024 Blomstring plomme
12.05.2024 Ankomst sildemåke
14.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
14.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
 
Fugleobservasjoner
08.05.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Lirype (Lagopus lagopus)
Fiskemåke (Larus canus)
 
Fugleobservasjoner
25.04.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Grågås (Anser anser)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Gravand (Tadorna tadorna)
 
Når kommer våren?
03.05.2024
Ingrid Synnøve Berning
Gismarvikvegen 558 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2024 Ankomst makrellterne
 
Når kommer våren?
02.05.2024
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
01.05.2024 Ankomst makrellterne
 
Når kommer våren?
02.05.2024
Arne Geir Trædal
Breivik (Sandnes, Rogaland)
02.05.2024 Ankomst makrellterne
02.05.2024 Sang for første gang makrellterne
 
Når kommer våren?
01.05.2024
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.05.2024 Ankomst løvsanger
01.05.2024 Sang for første gang løvsanger
01.05.2024 Ankomst terne
 
1 - 15 av 7 826 siste»»