Familie: Riksefamilien (Rallidae)

Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (75)
Kråke (50)
Bjørkefink (45)
Fiskemåke (35)
Bydue (20)
Stillits (13)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (9)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Gråmåke (5)
Svarttrost (5)
Bokfink (4)
Gråtrost (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Stær (3)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kvinand (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Svartbak (2)
Tyrkerdue (2)
Dvergspett (1)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Sothøne (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (150)
Fiskemåke (50)
Bjørkefink (40)
Grønnfink (25)
Stokkand (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Sothøne (10)
Toppand (10)
Krikkand (5)
Rødvingetrost (5)
Kråke (2)
Sivhøne (2)
Gjerdesmett (1)
Kvinand (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnfink (80)
Grønnsisik (50)
Svarttrost (25)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Gråtrost (12)
Kjøttmeis (12)
Kråke (10)
Stær (7)
Bokfink (6)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Arne Matthiessen
Milde (Bergen, Vestland)
Svarttrost (9)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Sivhøne (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Gråspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Fiskemåke (37)
Stokkand (24)
Dvergdykker (1)
Rødstrupe (1)
Sivhøne (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (109)
Fiskemåke (74)
Toppand (40)
Sothøne (20)
Knoppsvane (5)
Kornkråke (3)
Svarttrost (3)
Sivhøne (2)
Skjære (2)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Kvinand (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Maira Andersone
Stokkalandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Stokkand (97)
Fiskemåke (43)
Toppand (40)
Sothøne (8)
Knoppsvane (4)
Sivhøne (2)
Kjøttmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Gråsisik (40)
Bjørkefink (25)
Svarttrost (20)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (15)
Sidensvans (15)
Blåmeis (10)
Gråspurv (10)
Stjertmeis (9)
Kjøttmeis (8)
Gråtrost (7)
Bokfink (3)
Brunsisik (2)
Dompap (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Elisabeth Årsnes
Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)
Fiskemåke (110)
Toppand (60)
Stokkand (20)
Kråke (10)
Sothøne (4)
Sivhøne (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Kvinand (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Borghild Straume
Nedresmøråsflaten 20 (Bergen, Vestland)
Skjære (10)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (1)
Vannrikse (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Asker, Viken)
Stokkand (48)
Gråmåke (21)
Grønnsisik (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Gråspurv (5)
Gulspurv (5)
Kråke (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (4)
Spettmeis (3)
Toppskarv (3)
Flaggspett (2)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Sothøne (2)
Svartbak (2)
Toppdykker (2)
Ekorn (1)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.01.2018
Kristian Bøe
Stokkelandsvannet (Sandnes, Rogaland)
Sothøne (4)
 
Når kommer våren?
07.04.2017
Rune Johansen
Ulvenvannet (Asker, Viken)
06.04.2017 Ankomst sivhøne
 
Når kommer våren?
24.02.2017
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.02.2017 Ankomst sothøne
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Sigrid Hagen
Hinna (Stavanger, Rogaland)
Vannrikse (1)
 
1-15 av 109 siste»»