Art: Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)

Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Kai Larsen
mælen ved burøya (Bodø, Nordland)
Ærfugl (150)
Havørn (13)
Gråmåke (10)
Kråke (10)
Ravn (3)
Toppskarv (2)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Ragnhild Tvergrov Skare
Ytre-Standal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Gråmåke (70)
Kjøttmeis (10)
Granmeis (8)
Blåmeis (4)
Toppskarv (4)
Havørn (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Ærfugl (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Ragnhild Tvergrov Skare
Ytre-Standal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Gråmåke (80)
Gråspurv (14)
Kjøttmeis (10)
Kråke (8)
Blåmeis (7)
Granmeis (4)
Gråhegre (3)
Toppskarv (3)
Havørn (2)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2009
Knut Lægreid
Skavberg (Tromsø, Troms)
Ærfugl (50)
Gråsisik (40)
Toppskarv (40)
Gråhegre (30)
Granmeis (20)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (20)
Kråke (10)
Sidensvans (10)
Skjære (8)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Rødvingetrost (4)
Flaggspett (2)
Svarttrost (2)
Spurvehauk (1)
 
Når kommer våren?
01.03.2009
Ruben Haugereid
Mandal by (Mandal, Vest-Agder)
01.03.2009 Ankomst fossekall
01.03.2009 Ankomst toppskarv
Når kommer våren?
18.03.2008
Sven Helge Meyer
Askøy sør (Askøy, Hordaland)
10.03.2008 Ankomst tjeld
04.02.2008 Ankomst ærfugl
06.01.2008 Ankomst toppskarv
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2008
Knut Lægreid
Skavberg (Tromsø, Troms)
Gråhegre (100)
Toppskarv (100)
Ærfugl (100)
Kråke (40)
Granmeis (20)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (20)
Dompap (10)
Sidensvans (10)
Skjære (6)
Blåmeis (2)
Svarttrost (1)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.2003
Leirbotn Oppvekstsenter/Avdeling skole
kobbenesfjæra (Alta, Finnmark)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
11.09.2003
Leirbotn Oppvekstsenter/Avdeling skole
Kvibyelva (Alta, Finnmark)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Skjære (Pica pica)
 
««første 76-84 av 84