Orden: Tranefugler (Gruiformes)

Fugler ved foringsplassen
08.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Trane (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
07.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Skjære (3)
Bokfink (1)
Hettemåke (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
05.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (6)
Taksvale (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Katt (2)
Linerle (2)
Trane (2)
Fugler ved foringsplassen
03.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (7)
Kaie (5)
Kjøttmeis (5)
Trane (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Måltrost (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Taksvale (1)
Fugler ved foringsplassen
02.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (6)
Kaie (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (4)
Trane (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Katt (1)
Linerle (1)
Fugler ved foringsplassen
01.07.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (7)
Kaie (5)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Trane (3)
Katt (2)
Fugler ved foringsplassen
26.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (5)
Trane (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Storspove (2)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
21.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Trane (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Fugler ved foringsplassen
20.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Trane (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Storspove (2)
Når kommer våren?
25.06.2019
Sølvi Enger
Gaustadvegen 373, 2345 Ådalsbruk (Løten, Hedmark)
01.04.2019 Ankomst trane
11.05.2019 Ankomst tornskate
02.06.2019 Ankomst såerle
20.03.2019 Ankomst svarttrost
27.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
20.04.2019 Ankomst svane
30.03.2019 Ankomst stillits
15.03.2019 Ankomst skogdue
20.04.2019 Ankomst rødvingetrost
25.03.2019 Ankomst rødstrupe
06.04.2019 Ankomst perleugle
11.04.2019 Ankomst måltrost
01.03.2019 Ankomst musvåk
17.05.2019 Ankomst låvesvale
20.04.2019 Ankomst linerle
15.02.2019 Ankomst lappugle
03.06.2019 Ankomst kjernebiter
19.04.2019 Ankomst jernspurv
02.04.2019 Ankomst gråhegre
02.04.2019 Ankomst grønnsisik
23.03.2019 Ankomst grønnfink
03.06.2019 Sang for første gang gjøk
30.03.2019 Ankomst gjerdesmett
10.05.2019 Ankomst buskskvett
22.03.2019 Ankomst bokfink
22.03.2019 Sang for første gang bjørkefink
22.03.2019 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
20.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Trane (4)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Storspove (2)
Fugler ved foringsplassen
19.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (5)
Trane (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Katt (1)
Skogdue (1)
Fugler ved foringsplassen
18.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Storspove (2)
Trane (2)
Katt (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
17.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (10)
Trane (3)
Flaggspett (2)
Skogdue (2)
Gråsisik (1)
Katt (1)
Linerle (1)
Fugler ved foringsplassen
16.06.2019
Victor Boullet
Myra Bjørkeåsen (Nannestad, Akershus)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (6)
Trane (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Storspove (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Katt (1)
Rødrev (1)
Svarttrost (1)
««første 16-30 av 602 siste»»