Hopp til hovedinnhold

Familie: Giftliljefamilien (Melanthiaceae)

Når kommer våren?
20.05.2024
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
19.05.2024 Blomstring firblad
19.05.2024 Blomstring skogstjerne
19.05.2024 Blomstring tepperot
Når kommer våren?
13.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
13.05.2024 Blomstring enghumleblom
13.05.2024 Blomstring firblad
12.05.2024 Voksenstadiet hvit c
13.05.2024 Blomstring rød jonsokblom
13.05.2024 Blomstring åkersennep
Når kommer våren?
22.05.2023
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
21.05.2023 Blomstring gjøkesyre
21.05.2023 Første observasjon stålorm
21.05.2023 Blomstring blåbær
21.05.2023 Blomstring firblad
Når kommer våren?
18.05.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.05.2023 Blomstring enghumleblom
18.05.2023 Blomstring engtjæreblom
18.05.2023 Blomstring firblad
18.05.2023 Blomstring gulaks
18.05.2023 Blomstring hvitlyng
18.05.2023 Blomstring rød jonsokblom
18.05.2023 Blomstring rødhyll
18.05.2023 Voksenstadiet virvlere
Når kommer våren?
17.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2022 Blomstring firblad
17.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
Når kommer våren?
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
31.05.2021 Blomstring storkenebb
Når kommer våren?
21.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2021 Blomstring firblad
21.05.2021 Blomstring skogstorkenebb
Når kommer våren?
22.05.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.05.2020 Blomstring firblad
Når kommer våren?
18.05.2020
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
05.05.2020 Blomstring firblad
05.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
28.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
28.05.2019 Blomstring firblad
28.05.2019 Blomstring teiebær
Når kommer våren?
23.05.2019
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
23.05.2019 Blomstring firblad
Når kommer våren?
21.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
21.05.2018 Blomstring firblad
21.05.2018 Blomstring hundekjeks
21.05.2018 Blomstring liljekonvall
21.05.2018 Blomstring maiblom
21.05.2018 Blomstring teiebær
Når kommer våren?
13.05.2018
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
13.05.2018 Blomstring firblad
13.05.2018 Blomstring gjetertaske
13.05.2018 Voksenstadiet stikkeveps
Når kommer våren?
25.05.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
25.05.2017 Blomstring firblad
25.05.2017 Bladsprett (musøre) osp
25.05.2017 Blomstring engkarse
25.05.2017 Blomstring eple
Når kommer våren?
25.05.2017
Charlotte Bakke
Nøklevannområdet (Porsgrunn, Telemark)
21.05.2017 Blomstring firblad
21.05.2017 Blomstring hundekjeks
21.05.2017 Blomstring sandskrinneblom
21.05.2017 Voksenstadiet tistelsommerfugl
1 - 15 av 29 siste»»