Hopp til hovedinnhold

Klasse: Bruskfisk (Chondrichtyes)

Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
01.10.2019
Samfundets skole Egersund
Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
(5)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
18.09.2018
Samfundets skole Egersund
Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
(5)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Albusnegl (Patella)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
18.09.2018
Samfundets skole Egersund
(Eigersund, Rogaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Blekksprut (Cephalopoda)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Ålegras (Zostera marina)
 
Livet i fjæra
15.10.2015
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Mosdyr (Bryozoa)
Bruskfisk (Chondrichtyes)
Krusflik (Chondrus crispus)
Fingerlerkespore (Corydalis pumila)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Brunsli, Perlesli (Ectocarpaceae Samlegruppe)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Østers (Ostreidae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Ungarsk syrin (Syringa josikaea)
Grisetangdokke (Vertebrata lanosa)
 
Smådyr i ferskvatn
01.09.2015
Tertnes videregående skole
Almåselv (Bergen, Vestland)
Hampeslekta (Cannabis)
Hvaler og delfiner (Cetacea)
Pigghå (Squalus acanthias)
Brunbjørn (Ursus arctos)
Livet i fjæra
04.09.2014
Friluftsrådet Sør
Grefstadvika (Grimstad, Agder)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sandflyndre (Limanda limanda)
Skater, rokker (Rajiformes)
Livet i fjæra
20.03.2013
Flosta skole
Agderkysten (Arendal, Agder)
Kuskjell (Arctica islandica)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsneglefamilien (Littorinidae)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Kamskjell (Pecten maximus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Livet i fjæra
20.03.2013
Sandnes skole
Arendal (Arendal, Agder)
Dødningehand (Alcyonium digitatum)
Mosdyr (Bryozoa)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Grå skallus (Lepidochitona cinereus)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Sjønellik (Metridium senile)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Livet i fjæra
20.03.2013
Friluftsrådet Sør
Agderkysten (Arendal, Agder)
Kuskjell (Arctica islandica)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Pyntekrabber (Hyas)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Kamskjell (Pecten maximus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(2)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Blekksprut (Cephalopoda)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(3)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Blekksprut (Cephalopoda)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Selfamilien (Phocidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(4)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Blekksprut (Cephalopoda)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
 
Fisk og fangst i saltvatn
30.08.2007
Sem skole
Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold)
(Klemetgrunn)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Knurr (Eutrigla gurnardus)
Rødspette (Pleuronectes platessa)
Sei (Pollachius virens)
Piggvar (Psetta maxima)
 
Fisk og fangst i saltvatn
25.08.2006
Kongseik ungdomsskole
Karlsvikodden (Tønsberg, Vestfold)
(Kultegrunn)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Knurr (Eutrigla gurnardus)
Rødspette (Pleuronectes platessa)
 
1 - 15 av 257 siste»»