Hopp til hovedinnhold

Art: Svartbak (Larus marinus)

Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
 
Når kommer våren?
09.04.2024
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
09.04.2024 Ankomst fiskemåke
06.04.2024 Ankomst gråmåke
06.04.2024 Ankomst svartbak
09.04.2024 Ankomst tjeld
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Per a. Rødøy
Dikje, Skjærvøya (Osen, Trøndelag)
Kråke (50)
Grønnfink (30)
Havørn (6)
Svartbak (5)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Roy Martin Martinsen
Hovsund (Vågan, Nordland)
Bjørkefink (30)
Gråspurv (30)
Grønnfink (20)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Kråke (5)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Flaggspett (1)
Røyskatt (1)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2024
Odd Arne Arnesen
Mausund (Frøya, Trøndelag)
Grønnfink (27)
Fiskemåke (18)
Gråspurv (8)
Svartbak (6)
Havørn (1)
Kråke (1)
Lirype (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Randi Lundebrekke Vik
Øvre Torvika 2 (Vanylven, Møre og Romsdal)
Kråke (18)
Kjøttmeis (7)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2024
Peggy Thorbjørnsen
Kjærnes (Ås, Akershus)
Kråke (19)
Grønnfink (8)
Blåmeis (7)
Stillits (7)
Gråsisik (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Løvmeis (4)
Pilfink (4)
Ekorn (2)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Svartbak (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Per Herman Firing
Fjærholmveien 31 (Færder, Vestfold)
Skjære (6)
Fiskemåke (3)
Sidensvans (3)
Svartbak (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Spettmeis (1)
Vandrefalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Inge Olav Schaathun
Makrellneset (Gulen, Vestland)
Kjøttmeis (17)
Fiskemåke (11)
Gråmåke (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Løvmeis (3)
Storskarv (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Havørn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Svartbak (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Frank Kåre Nilsen
Kuholmveien 4 (Vågan, Nordland)
Gråmåke (25)
Sidensvans (6)
Kråke (5)
Fiskemåke (3)
Gråtrost (3)
Kjøttmeis (2)
Svartbak (2)
Gråhegre (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Marit Borgan
Ragna Jentoftsv 7 (Nærøysund, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Pilfink (12)
Bydue (8)
Tyrkerdue (7)
Gråspurv (6)
Skjære (6)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Svartbak (2)
Svarttrost (2)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
Anne Helen Robberstad
Langøy (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (40)
Kjøttmeis (15)
Svarttrost (15)
Kvinand (12)
Blåmeis (10)
Pilfink (10)
Ringdue (5)
Svartmeis (5)
Gråmåke (4)
Trekryper (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Rugde (1)
Rødvingetrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Birger Linga
Øystese (Kvam, Vestland)
Stokkand (27)
Gråmåke (20)
Svartbak (11)
Kråke (4)
Knoppsvane (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Gråhegre (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2024
Tormod Godøy
Amlandsvegen 241 (Tysnes, Vestland)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (14)
Gråmåke (8)
Svarttrost (8)
Svartbak (6)
Løvmeis (5)
Gjerdesmett (4)
Hjort (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråhegre (2)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Oter (1)
 
Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Håvar Hveding
Minister Ditleffs vei 12 (Stavanger, Rogaland)
Ringdue (27)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Pilfink (7)
Svarttrost (7)
Blåmeis (6)
Fiskemåke (6)
Stær (5)
Gråmåke (4)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Kjernebiter (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Svartbak (1)
 
1 - 15 av 732 siste»»