Hopp til hovedinnhold

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)

Fugler ved foringsplassen
06.12.2023
Arne Salamonsen
Opphusveien 37 (Åmot, Innlandet)
Dompap (15)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (3)
Fugler ved foringsplassen
05.12.2023
Per Are Mellingen
Orionvegen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Rødstrupe (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.12.2023
elin sissener
galliåsen (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Gråspurv (4)
Ringdue (4)
Skjære (3)
Dompap (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.12.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.12.2023
Tor Arne Osbak
Hagen i Blåmeisveien 7 (Moss, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Bjørkefink (3)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Ringdue (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Kjernebiter (1)
Rådyr (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
05.12.2023
Kristin Kolåseter
Muruvik (Malvik, Trøndelag)
Gulspurv (11)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (4)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.12.2023
Aage Kvendseth
Davik Ytre, Elverhøi (Bremanger, Vestland)
Svarttrost (20)
Gråspurv (10)
Grønnfink (8)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Grønnsisik (2)
Løvmeis (2)
Flaggspett (1)
Måltrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.12.2023
Betsy I. Engly Braseth
Engly, Nedre Utgård (Hvaler, Viken)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (4)
Svarttrost (3)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2023
Fred William Christoffersen
Kopstadv. 2F (Horten, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (20)
Pilfink (15)
Blåmeis (11)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (4)
Skjære (2)
Dompap (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
27.11.2023
Trygve Kolstad
Rollandslia (Bergen, Vestland)
Gråspurv (20)
Skjære (10)
Kråke (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.12.2023
Per Are Mellingen
Orionvegen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (3)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
04.12.2023
Kristin Kolåseter
Muruvik (Malvik, Trøndelag)
Gråspurv (7)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Gulspurv (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2023
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Viken)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2023
Geir H. Stølen
Stølen (Farsund, Agder)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Bokfink (5)
Svarttrost (3)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.12.2023
Arne Hydle
Nordrehaug (Bergen, Vestland)
Skjære (4)
Stær (4)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Kjøttmeis (1)
1 - 15 av 187 714 siste»»