Familie: Starrfamilien (Cyperaceae)

Når kommer våren?
06.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2022 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
15.05.2022
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
15.05.2022 Blomstring skrubbær
15.05.2022 Blomstring tyttebær
15.05.2022 Blomstring bjørneskjegg
 
Når kommer våren?
08.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.05.2022 Blomstring bjørneskjegg
08.05.2022 Blomstring hvitlyng
08.05.2022 Blomstring dvergbjørk
 
Når kommer våren?
16.04.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2022 Blomstring hårfrytle
16.04.2022 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
08.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.04.2022 Blomstring torvmyrull
 
Når kommer våren?
04.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2021 Blomstring blokkebær
04.06.2021 Blomstring heiblåfjær
04.06.2021 Blomstring skogstjerne
04.06.2021 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
05.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2021 Blomstring bekkeblom
04.05.2021 Blomstring bjørneskjegg
04.05.2021 Blomstring blåbær
05.05.2021 Blomstring blåfjær
05.05.2021 Blomstring nyresoleie
 
Når kommer våren?
04.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
04.04.2021 Sang for første gang måltrost
04.04.2021 Blomstring torvmyrull
 
Når kommer våren?
28.03.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.03.2021 Blomstring rødtvetann
28.03.2021 Blomstring myrullslekta
 
Planteregistreringer
26.08.2020
Universitetet i Stavanger
Rogaland arboret (Sandnes, Rogaland)
Myrhatt (Comarum palustre)
Myrull (Eriophorum sp.)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Pors (Myrica gale)
Snelleplanter (Sphenopsida)
Småblærerot (Utricularia minor)
 
Når kommer våren?
13.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2020 Blomstring stjernestarr
13.06.2020 Blomstring kystbergknapp
 
Når kommer våren?
12.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2020 Blomstring gulstarr
12.06.2020 Blomstring hengeaks
12.06.2020 Blomstring korsved
12.06.2020 Blomstring skrubbær
12.06.2020 Blomstring trollhegg
 
Når kommer våren?
11.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2020 Blomstring vendelrot
09.06.2020 Blomstring englodnegras
11.06.2020 Blomstring flekkmarihand
09.06.2020 Blomstring grøftesoleie
09.06.2020 Blomstring stjernestarr
11.06.2020 Blomstring brennesle
 
Planteregistreringer
08.05.2020
Våge skule
Hidlesneset (Bømlo, Vestland)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Når kommer våren?
04.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.05.2020 Egg buttsnutefrosk
04.05.2020 Bladsprett (musøre) gråor
04.05.2020 Blomstring starr
 
1 - 15 av 336 siste»»