Hopp til hovedinnhold

Art: Svartstrupetrost (Turdus atrogularis)

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Magne Myklebust
Høgskoleparken (Steinkjer, Trøndelag)
Gråspurv (15)
Pilfink (7)
Dompap (6)
Kaie (4)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Svartstrupetrost (1)
 
Når kommer våren?
15.04.2018
Torbjørn Sætre-With
Nedre Leland (Leirfjord, Nordland)
10.04.2018 Ankomst stær
15.04.2018 Ankomst svartstrupetrost
 
Når kommer våren?
30.05.2017
Trond Helge Jensen
Tønsnes (Tromsø, Troms)
20.05.2017 Ankomst bjørkefink
26.04.2017 Ankomst bokfink
15.05.2017 Ankomst enkeltbekkasin
05.04.2017 Ankomst fiskemåke
03.03.2017 Ankomst grønnsisik
04.04.2017 Ankomst grågås
05.05.2017 Ankomst gråtrost
20.05.2017 Reirbygging gråtrost
20.05.2017 Ankomst heilo
09.05.2017 Ankomst jernspurv
14.05.2017 Ankomst linerle
24.05.2017 Ankomst rødnebbterne
15.05.2017 Ankomst rødstilk
03.05.2017 Ankomst rødvingetrost
09.05.2017 Sang for første gang rødvingetrost
12.05.2017 Ankomst sivspurv
30.03.2017 Ankomst snøspurv
17.05.2017 Ankomst svarthvit fluesnapper
23.01.2017 Ankomst svartstrupetrost
16.03.2017 Ankomst tjeld
20.05.2017 Reirbygging tjeld
 
Fugleobservasjoner
11.03.2017
Gunnar Johansen
Espa (Stange, Innlandet)
Svartstrupetrost (Turdus atrogularis)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Gjermund Kvernmo
Geitastrandv (Orkland, Trøndelag)
Dompap (20)
Gråsisik (16)
Grønnsisik (14)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (8)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Kjernebiter (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Skjære (1)
Svartstrupetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Torild Barø
Nordskag (Frøya, Trøndelag)
Gråspurv (24)
Blåmeis (12)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Gråmåke (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Svartstrupetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2016
Liv Hilmarsen
Tufteveien 16 (Tynset, Innlandet)
Grønnfink (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Gråspurv (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Svartstrupetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2014
Ellen Sophie Thobro
Lønborglien (Bergen, Vestland)
Svarttrost (23)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Svartstrupetrost (1)