Underart: Silkeselje (Salix caprea subsp. sphacelata)

Ingen registreringer.