Hopp til hovedinnhold

Art: Stålorm (Anguis fragilis)

Når kommer våren?
22.05.2023
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Telemark)
21.05.2023 Blomstring gjøkesyre
21.05.2023 Første observasjon stålorm
21.05.2023 Blomstring blåbær
21.05.2023 Blomstring firblad
Når kommer våren?
20.04.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.04.2023 Bladsprett (musøre) europalerk
20.04.2023 Bladsprett (musøre) hassel
20.04.2023 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
12.04.2023 Gåsunger selje
20.04.2023 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
18.04.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2023 Voksenstadiet sitronsommerfugl
18.04.2023 Første observasjon småsalamander
18.04.2023 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
20.04.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.04.2022 Første observasjon stålorm
20.04.2022 Voksenstadiet gulløyer
Når kommer våren?
20.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
20.04.2021 Bladsprett (musøre) hassel
20.04.2021 Første observasjon stålorm
20.04.2021 Første observasjon svartskogsnegl
Når kommer våren?
16.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2021 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
04.04.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
03.04.2021 Bladsprett (musøre) solbær
26.03.2021 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
18.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2020 Sang for første gang strandsnipe
18.04.2020 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
05.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
05.04.2020 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
19.03.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.03.2020 Egg buttsnutefrosk
19.03.2020 Blomstring hvitveis
19.03.2020 Blomstring skjellrot
18.03.2020 Ankomst stær
17.03.2020 Første observasjon stålorm
19.03.2020 Blomstring vassarve
Når kommer våren?
11.02.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
11.02.2020 Første observasjon stålorm
11.02.2020 Blomstring vassarve
Når kommer våren?
02.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.04.2019 Første observasjon stålorm
01.04.2019 Voksenstadiet sørgekåpe
01.04.2019 Blomstring myrull
Amfibium og krypdyr
25.04.2014
Alexander S. Svendsen
Drangsholt, Tveit (Kristiansand, Agder)
Stålorm (Anguis fragilis)
Buorm (Natrix natrix)
Når kommer våren?
02.04.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.04.2011 Første observasjon stålorm
Når kommer våren?
19.05.2010
beate strøm johansen
Svege gård (Flekkefjord, Agder)
18.04.2010 Egg buttsnutefrosk
16.04.2010 Første observasjon stålorm
1 - 15 av 25 siste»»