Hopp til hovedinnhold

Art: Bakkeveronika (Veronica arvensis)

Når kommer våren?
13.05.2022
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
12.05.2022 Blomstring bakkeveronika
13.05.2022 Blomstring legeveronika
13.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
 
Når kommer våren?
30.04.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
28.04.2021 Blomstring bakkeveronika
28.04.2021 Blomstring engforglemmegei
28.04.2021 Blomstring marianøkleblom
28.04.2021 Blomstring markjordbær
 
Når kommer våren?
20.04.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
20.04.2020 Voksenstadiet aurorasommerfugl
20.04.2020 Blomstring bakkeveronika
20.04.2020 Voksenstadiet femprikket marihøne
20.04.2020 Sang for første gang linerle
 
Når kommer våren?
28.04.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
26.04.2019 Blomstring bakkeveronika
26.04.2019 Voksenstadiet femprikket marihøne
26.04.2019 Ankomst jernspurv
26.04.2019 Sang for første gang jernspurv
 
Når kommer våren?
15.05.2018
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
14.05.2018 Blomstring bakkeveronika
14.05.2018 Blomstring hengeaks
14.05.2018 Blomstring tiriltunge
14.05.2018 Voksenstadiet gulløyer
14.05.2018 Voksenstadiet løpebiller
 
Når kommer våren?
16.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.05.2017 Blomstring bakkeveronika
14.05.2017 Blomstring hundekjeks
14.05.2017 Blomstring jordnøtt
 
Når kommer våren?
04.05.2017
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
02.05.2017 Blomstring bakkeveronika
01.05.2017 Blomstring marianøkleblom
02.05.2017 Blomstring ripsslekta
 
Planteregistreringer
26.07.2016
Bergen katedralskole
Finse (Ulvik, Vestland)
Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Kvann (Angelica archangelica)
Fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii)
Soppriket (Fungi)
Fjellsvever (Hieracium alpinum agg.)
Dverggråurt (Omalotheca supina)
Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)
Rynkevier (Salix reticulata)
Knoppsildre (Saxifraga cernua)
Frøplanter (Spermatophyte)
Fjellveronika (Veronica alpina subsp. alpina)
Bakkeveronika (Veronica arvensis)
Fjelltjæreblom (Viscaria alpina)
Når kommer våren?
08.05.2016
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
02.05.2016 Blomstring bakkeveronika
 
Når kommer våren?
05.06.2015
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.06.2015 Blomstring bakkeveronika
04.06.2015 Blomstring buskvikke
04.06.2015 Blomstring hvitmure
 
Når kommer våren?
16.05.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.05.2015 Blomstring bakkeveronika
 
Når kommer våren?
09.06.2014
Charlotte Bakke
Holmen (Larvik, Vestfold og Telemark)
30.05.2014 Blomstring bakkeveronika
30.05.2014 Ankomst strandsnipe
30.05.2014 Sang for første gang strandsnipe
30.05.2014 Blomstring åkerforglemmegei