Art: Tyvhumle (Bombus wurflenii)

Ingen observasjoner.