Art: Lundhumle (Bombus soroeensis)

Ingen observasjoner.