Underart: Kildeskjørbuksurt (Cochlearia officinalis subsp. integrifolia)

Ingen observasjoner.