Art: Kjempesoleie (Ranunculus lingua)

Ingen observasjoner.