Art: Berghumle (Bombus monticola)

Ingen observasjoner.