Art: Bredøre (Barbastella barbastellus)

Ingen observasjoner.