Art: Vårveronika (Veronica verna)

Ingen observasjoner.