Art: Småløvemunn (Misopates orontium)

Ingen observasjoner.