Art: Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)

  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Åsmund Berg (08.04.2020)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Åsmund Berg (08.04.2020)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) (03.04.2020)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Liv-Torhild Finbråten (01.04.2016)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Lars Hogstad (16.06.2012)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Lars Hogstad (16.06.2012)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Mari Kjennbakken (12.04.2011)