Familie: Finkefamilien (Fringillidae)

 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Øystein Folden (06.02.2008)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Svein Kittilsen (20.02.2007)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Svein Kittilsen (20.02.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Svein Kittilsen (20.02.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Finn Marthinsen (17.01.2008)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Lillian Arntsen (25.05.2007)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Kjersti Høllesli (31.03.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Randi H. Hvitsand (19.01.2007)
 • Stillits (Carduelis carduelis) Silje Pernille Kristoffersen (15.03.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Bjørn Wang (03.02.2007)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Bjørn Wang (02.02.2007)
 • Polarsisik (Carduelis hornemanni) Nils H Lillejord (10.02.2007)
 • Polarsisik (Carduelis hornemanni) Nils H Lillejord (10.02.2007)
 • Polarsisik (Carduelis hornemanni) Nils H Lillejord (10.02.2007)
 • Polarsisik (Carduelis hornemanni) Nils H Lillejord (10.02.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) (23.01.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Nils H Lillejord (21.01.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Nils H Lillejord (21.01.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Bjørn Wang (13.01.2007)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Bjørn Wang (13.01.2007)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Bjørn Wang (12.01.2007)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Frode Falkenberg (11.01.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Frode Falkenberg (11.01.2007)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Frode Falkenberg (11.01.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Nils H Lillejord (06.10.2006)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Terje Bjerkan (21.01.2007)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) TErje Bjerkan
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Terje Bjerkan (21.01.2007)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Annbjørg Rossehaug (12.03.2006)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Dag Gjerde (26.02.2006)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Dag Gjerde (26.02.2006)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Martin Helmikstøl (03.01.2005)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Martin Helmikstøl (03.01.2005)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Bjarne Andersen (21.11.2004)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Lørenskog kommune