Hopp til hovedinnhold

Familie: Andefamilien (Anatidae)

 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (30.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (30.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (30.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (30.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (30.03.2020)
 • Kvinand (Bucephala clangula)
  Kvinand (Bucephala clangula) Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Kvinand (Bucephala clangula)
  Kvinand (Bucephala clangula) Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Åsmund Berg (28.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (27.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (27.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Kanadagås (Branta canadensis)
  Kanadagås (Branta canadensis) Åsmund Berg (26.03.2020)
 • Laksand (Mergus merganser)
  Laksand (Mergus merganser) Åsmund Berg (24.03.2020)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Åsmund Berg (21.03.2020)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Åsmund Berg (21.03.2020)
 • Kvinand (Bucephala clangula)
  Kvinand (Bucephala clangula) Åsmund Berg (21.03.2020)
 • Laksand (Mergus merganser)
  Laksand (Mergus merganser) Trond Granstrøm (01.02.2020)
 • Stripegås (Anser indicus)
  Stripegås (Anser indicus) Geir Otto Myrann (19.07.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula)
  Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula)
  Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula)
  Toppand (Aythya fuligula) Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Frank Markussen (12.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Frank Markussen (12.06.2019)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Frank Markussen (18.04.2019)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Frank Markussen (18.04.2019)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Frank Markussen (16.04.2019)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Synnøve Seljeseth (03.02.2019)
 • Sangsvane (Cygnus cygnus)
  Sangsvane (Cygnus cygnus) Heine A. Halstensen (27.01.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Tone Vingen (27.01.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) Tone Vingen (27.01.2019)
 • Siland (Mergus serrator)
  Siland (Mergus serrator) Nils Håvard Dahl (25.01.2019)
 • Kvinand (Bucephala clangula)
  Kvinand (Bucephala clangula) Nils Håvard Dahl (25.01.2019)
 • Knoppsvane (Cygnus olor)
  Knoppsvane (Cygnus olor) Tone Hill (18.01.2019)
 • Havelle (Clangula hyemalis)
  Havelle (Clangula hyemalis) Asbjorn Waagsbo (20.01.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos)
  Stokkand (Anas platyrhynchos) (05.04.2018)
 • Gravand (Tadorna tadorna)
  Gravand (Tadorna tadorna) Odd Hjorth -Sørensen (02.04.2018)
 • Sjøorre (Melanitta fusca)
  Sjøorre (Melanitta fusca) Odd Hjorth -Sørensen (02.04.2018)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
  Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Odd Hjorth -Sørensen (27.03.2018)