Art: Skogstjerne (Trientalis europaea)

 • Skogstjerne (Trientalis europaea) Åsmund Berg (04.06.2020)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) Helle Skalstad (21.05.2020)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) Helle Skalstad (21.05.2020)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) Gunvor Hustoft (14.05.2016)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea)
 • Skogstjerne (Trientalis europaea) (28.05.2013)