Hopp til hovedinnhold

Artstre

 • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
  Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Sandra Høynes (02.06.2023)
 • Lappugle (Strix nebulosa)
  Lappugle (Strix nebulosa) Bjørn Narve Halvorsen
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Bjørn Narve Halvorsen (28.05.2023)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (23.05.2023)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (23.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) Helle Schweder Grimstvedt
 • Stær (Sturnus vulgaris)
  Stær (Sturnus vulgaris) Jorunn Kveim Låte (21.05.2023)
 • Stær (Sturnus vulgaris)
  Stær (Sturnus vulgaris) Jorunn Kveim Låte (21.05.2023)
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Hjørdis Halsan (20.05.2023)
 • Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
  Sivspurv (Emberiza schoeniclus) Ottar Sætre (18.05.2023)
 • Blåstrupe (Luscinia svecica)
  Blåstrupe (Luscinia svecica) Unni Underdal (17.05.2023)
 • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
  Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Siv Karin Ravndal
 • Stillits (Carduelis carduelis)
  Stillits (Carduelis carduelis) Kjell Øyvind Konstali
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Vidar Nilsen (13.05.2023)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Karin Gauslaa (12.05.2023)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Karin Gauslaa (12.05.2023)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Karin Gauslaa (12.05.2023)
 • Grønnspett (Picus viridis)
  Grønnspett (Picus viridis) Ane cathrine Nymoen (12.05.2023)
 • Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
  Blåmeis (Cyanistes caeruleus) Karin Gauslaa (11.05.2023)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
  Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Karin Gauslaa (11.05.2023)
 • Mongolturteldue (Streptopelia orientalis)
  Mongolturteldue (Streptopelia orientalis) Eirik Jacobsen (30.01.2023)
 • Trane (Grus grus)
  Trane (Grus grus) Werner Widmer (08.05.2023)
 • Trane (Grus grus)
  Trane (Grus grus) Werner Widmer (08.05.2023)
 • Trane (Grus grus)
  Trane (Grus grus) Werner Widmer (08.05.2023)
 • Trane (Grus grus)
  Trane (Grus grus) Werner Widmer (08.05.2023)
 • Fugler (Aves)
  Fugler (Aves indet.) (08.05.2023)
 • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
  Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Anne-Marte Grotle Røys
 • Flaggspett (Dendrocopos major)
  Flaggspett (Dendrocopos major) FRED KANTON (29.04.2023)
 • Ringtrost (Turdus torquatus)
  Ringtrost (Turdus torquatus) Mariann Høgberg (26.04.2023)
 • Ringtrost (Turdus torquatus)
  Ringtrost (Turdus torquatus) Jørgen Lutro (23.04.2023)
 • Ringtrost (Turdus torquatus)
  Ringtrost (Turdus torquatus) Jørgen Lutro (23.04.2023)
 • Silkehegre (Egretta garzetta)
  Silkehegre (Egretta garzetta) Tove Olsen (21.04.2023)
 • Linerle (Motacilla alba)
  Linerle (Motacilla alba) Margret Andersen (17.04.2023)
 • Kjøttmeis (Parus major)
  Kjøttmeis (Parus major) (19.04.2023)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
  Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Eirik Bjørnsønn Pettersen (13.04.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (12.04.2023)
 • Munk (Sylvia atricapilla)
  Munk (Sylvia atricapilla) Roger Jonas (03.11.2022)
 • Dvergspett (Dendrocopos minor)
  Dvergspett (Dendrocopos minor) Roger Jonas (08.04.2023)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula)
  Rødstrupe (Erithacus rubecula) Terje Skogheim (07.04.2023)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula)
  Rødstrupe (Erithacus rubecula) Terje Skogheim (07.04.2023)
 • Vipe (Vanellus vanellus)
  Vipe (Vanellus vanellus) Knut Sterud (04.04.2023)
 • Svarttrost (Turdus merula)
  Svarttrost (Turdus merula) Knut Sterud (28.03.2023)
 • Stær (Sturnus vulgaris)
  Stær (Sturnus vulgaris) Knut Sterud (28.03.2023)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
  Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Karin Gauslaa (04.04.2023)
 • Gulspurv (Emberiza citrinella)
  Gulspurv (Emberiza citrinella) Karin Gauslaa (04.04.2023)