Art: Gråtrost (Turdus pilaris)

 • Gråtrost (Turdus pilaris) Roar Skjeret (01.01.2022)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Roar Skjeret (29.12.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (20.04.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Margret Andersen (12.03.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (15.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (03.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (03.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Marit Bræin (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Marit Bræin (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Helene Eide Liebenberg (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Olav Moberg (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Helge Halse (01.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Sølve Skrede (04.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Sølve Skrede (04.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Odd Tuftin (25.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Morten Huseby (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Morten Huseby (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Laila Løhre (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Annette Hansen Nielsen (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Eva Hennie Emsøy (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Eva Hennie Emsøy (31.01.2021)