Art: Lynggjøkhumle (Bombus flavidus)

Ingen observasjoner.