Art: Jordgjøkhumle (Bombus bohemicus)

Ingen observasjoner.