Art: Hvitbrystlo (Charadrius alexandrinus)

Ingen observasjoner.