Familie: Bier og humler (Apidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Humler (Bombus sp.)101818562521.06.2020
Honningbie (Apis mellifera)3154321.06.2020
Jordbier (Andrena sp.)713120.03.2020
Bier og humler (Apidae indet.)68102.05.2019
Åkerhumle (Bombus pascuorum)45206.04.2015
Honningbier (Apis sp.)33122.03.2020
Gresshumle (Bombus ruderarius)22130.04.2020
Trehumle (Bombus hypnorum)14131.03.2014
Alpehumle (Bombus alpinus)12 02.05.2019
Storsandbie (Andrena carantonica)11108.05.2014
Hagehumle (Bombus hortorum)11 30.03.2014
Bakkehumle (Bombus humilis)11 10.04.2016
Steinhumle (Bombus lapidarius)11 08.06.2014
Markhumle (Bombus pratorum)11 26.06.2011