Familie: Bier og humler (Apidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Humler (Bombus sp.)96516741904.07.2019
Honningbie (Apis mellifera)2746202.05.2019
Jordbier (Andrena sp.)712130.03.2019
Bier og humler (Apidae indet.)68102.05.2019
Åkerhumle (Bombus pascuorum)45206.04.2015
Gresshumle (Bombus ruderarius)22 16.10.2018
Trehumle (Bombus hypnorum)14131.03.2014
Alpehumle (Bombus alpinus)12 02.05.2019
Storsandbie (Andrena carantonica)11108.05.2014
Honningbier (Apis sp.)11 15.04.2019
Hagehumle (Bombus hortorum)11 30.03.2014
Bakkehumle (Bombus humilis)11 10.04.2016
Steinhumle (Bombus lapidarius)11 08.06.2014
Markhumle (Bombus pratorum)11 26.06.2011