Familie: Sangerfamilien (Sylviidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Munk (Sylvia atricapilla)90015935424.02.2020
Fuglekonge (Regulus regulus)4608232226.03.2020
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)253658405.08.2019
Gransanger (Phylloscopus collybita)171422620.10.2019
Hagesanger (Sylvia borin)57102 05.08.2019
Møller (Sylvia curruca)3646 20.05.2019
Gulsanger (Hippolais icterina)3053 29.05.2019
Tornsanger (Sylvia communis)2955 06.06.2019
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)2352 06.07.2019
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)1012 28.04.2015
Gresshoppesanger (Locustella naevia)914 14.05.2014
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)48 03.05.2013
Myrsanger (Acrocephalus palustris)44 17.06.2007
Rødtoppfuglekonge (Regulus ignicapilla)23 27.12.2018
Trostesanger (Acrocephalus arundinaceus)11 12.02.2005
Hauksanger (Sylvia nisoria)11 01.01.2014