Art: Småvassoleie (Ranunculus trichophyllus)

Ingen observasjoner.