Art: Fliksoleie (Ranunculus arcticus)

Ingen observasjoner.