Art: Pollsivaks (Schoenoplectus tabernaemontani)

Ingen observasjoner.