Art: Rødhodeand (Netta rufina)

Ingen observasjoner.