Hopp til hovedinnhold

Uekte gruppe: Moser (Bryophytes)

Moser (Bryophytes)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Moser er grønne planter som mangler ledningsvev og ekte røtter, og de sprer seg ved hjelp av sporer. Siden røtter og ledningsstrenger mangler, blir vann og næringsstoffer tatt opp gjennom overflaten på bladene og stengelen. Bladene må derfor være svært tynne, og er ofte bare ett cellelag tykt. Det som ser ut som røtter hos mosen er noe som kalles rhizoider og brukes til å feste mosen til underlaget.

Moser har det vi kaller generasjonsveksling, det vil si at de har både gametofytt- og sporofyttgenerasjon. Hos mosene er det gametofyttgenerasjonen som dominerer og utgjør den grønne delen vi forbinder med mosen. Moser er avhengig av å vokse fuktig både for å kunne ta opp næring og vann, men også for at kjønnet formering skal kunne foregå. Mosene er derfor ikke like godt tilpasset et liv på landjorda slik som karplantene er.

Mosene deles inn i tre grupper; bladmoser, levermoser og nålkapselmoser. Nålkapselmoser har vi bare to arter av i Norge og de er nokså sjeldne.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Moser (Bryophytes)
Rekke  Bladmoser (Bryophyta)
Klasse   Sotmoser (Andreaeopsida)
Orden    Sotmose-ordenen (Andreaeales)
Klasse   Tannmoser (Bryopsida)
Underklasse    Leddtannmosar (Bryidae)
Underklasse    Skomosar (Buxbaumiidae)
Orden    Grimmiales
Underklasse    Bjørnemoser (Polytrichidae)
Underklasse    Firtannmosar (Tetraphididae)
Slekt    Tustmoser (Tortula)
Orden   Hookeriales
Slekt    Hookeria
Orden   Hypnobryales
Slekt    Ptilium
Klasse   Torvmoser (Sphagnopsida)
Orden    Torvmose-ordenen (Sphagnales)
Rekke  Levermoser (Marchantiophyta)
Klasse   Levermoser (Marchantiopsida)
Underklasse    Sleivmoser (Jungermanniidae)
Underklasse    Tvaremoser (Marchantiidae)
Rekke  Nålkapselmoser (Anthocerotophyta)
Klasse   Anthocerotopsida
Orden    Anthocerotales