Hopp til hovedinnhold

Art: Skavgras (Equisetum hyemale)

Skavgras (Equisetum hyemale)
Opphavsrett: hebdromadaires

Kjennetegn: Skavgras er mørk grønn og blir 20-90 cm høy, og har relativt få ledd og ingen greiner. Sporeaksene sitter i toppen, og er 10-15 mm. Planten liker fuktig grunn, sand- eller leirjord. Skavgras finnes i mesteparten av landet, og trives i ulike typer skog. Stengelens rue overflate gjør den egnet til rengjøring av kokekar og ble også brukt til sandpapir.

Skavgras tilhører en gruppe planter som i tidsperioden karbon dominerte jordkloden med planter som kunne bli opptil 30 meter høye. Nå er det bare 18 arter igjen i denne gruppen, alle relativt små og spinkle.

Kopi fra https://no.wikipedia.org/wiki/Skavgras

Andre navn: skjefte

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Snelleplanter (Sphenopsida)
Familie    Snellefamilien (Equisetaceae)
Slekt     Snelleslekta (Equisetum)
Art      Skavgras (Equisetum hyemale)