Art: Steingjøkhumle (Bombus rupestris)

Ingen observasjoner.