Art: Lapphumle (Bombus lapponicus)

Ingen observasjoner.