Art: Tundrahumle (Bombus hyperboreus)

Ingen observasjoner.