Art: Kløverhumle (Bombus distinguendus)

Ingen observasjoner.