Art: Lushatthumle (Bombus consobrinus)

Ingen observasjoner.