Art: Barskoghumle (Bombus cingulatus)

Ingen observasjoner.