Art: Vinterjunko (Junco hyemalis)

Ingen observasjoner.